luni, 11 martie 2013

ALO nu e ALOR


Cu ceva vreme în urmă (06 august 2012), dl avocat Gheorghe Dinu îmi reproşa că denumirea „ALIANŢA PENTRU LEGE ŞI ORDINE DIN ROMÂNIA” postatăpe Facebook este foarte apropiată de denumirea ONG-ului „Alianţa Lege şi Odine”-ALO, alianţă înregistrată de domnia sa în registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, încă din februarie 2012.
I-am explicat dlui avocat că ALIANŢA PENTRU LEGE ŞI ORDINE DIN ROMÂNIA a fost înfiinţată în baza sentinţei civile nr.626 din 17 decembrie 1999 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, şi este înregistrată în registrul special la poziţia nr.155, în vreme ce organizaţia domniei sale a fost înregistratăîn registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti abia în februarie 2012, deci cu 13 ani mai târziu. Motiv pentru care l-am rugat ca, începând din acea zi, adică 06 august 2012, să renunţe a folosi în viitor denumirea Alianţei al cărei preşedinte sunt de la data de 17 decembrie 1999.
Dl avocat Gheorghe Dinu apreciază în replică că a primit un răspuns „pe măsura renumelui domniei" mele.
Citesc însă în România Liberă din 06 martie 2013, că pe scena politică a apărut un nou partid: Alianţa Lege şi Ordine – ALO, înfiinţată de rezerviştii serviciilor secrete, Armatei, Poliţiei, la care au aderat şi civili, între care doi jurnalişti şi un profesor universitar, al cărei preşedinte este dl Gheorghe Dinu.
Va aduc la cunoştinţă că noul partid ALO (ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE) nu are nici în clin nici în mânecă cu statutul ALOR (ALIANŢA PENTRU LEGE ŞI ORDINE DIN ROMÂNIA) al cărei preşedinte sunt şi care s-a constituit ca persoană juridicăromână, asociaţie neguvernamentală de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă şi apolitică, fiind concepută ca forum de acţiune, reflecţie, cercetare, dezbateri, schimb de păreri şi difuzare a informaţiilor din domeniul său de activitate. Pentru detalii despre A.L.O.R. aici

duminică, 5 august 2012

ROLUL VOTULUI UNINOMINAL ÎN CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI


«Prof. univ. dr. Corneliu Turianu a intrat în conştiinţa publică drept o personalitate cu o rectitudine neobişnuită în viaţa noastră politică şi tocmai de aceea incomodă prin ostilitatea arătată spiritului superficial, conjunctural, gregar, pus pe căpătuiala obţinută în dispreţul oricărei legi. Intervenţiile sale din Parlament, din viaţa publică, sunt de fiecare dată la obiect, exprimă idei trăite integral, deţin o decizie şi o naturaleţe a demonstraţiei care dezarmează dintr-un început adversarii. Aşa se şi explică faptul că, în vremea din urmă, aceştia nici nu mai încearcă să-l combată, ci se mulţumesc să conspire împotrivă-i, fie din umbră, fie prefăcându-se că îl aplaudă la scenă deschisă, dar – să reţinem – coalizaţi adesea în subteran, chiar dincolo de limitele organizatorice ale unui singur partid. Tocmai această solidaritate negativă a adversarilor de toate culorile, din toate partidele şi legislaturile, arată că opiniile prof.univ.dr. Corneliu Turianu nu aparţin unui curent – şi cu atât mai puţin unei grupări! – ci fac parte din fundamentele morale ale juristului, ale omului public, ale oricărei existenţe demne, cinstite, pentru care interesul naţional se situează deasupra oricărui interes privat.
Expresie a acestei priorităţi arătate interesului naţional este şi constituirea Alianţei pentru Lege şi Ordine din România (A.L.O.R.) sub preşedinţia prof.univ.dr. Corneliu Turianu. Prin însuşi statutul său, A.L.O.R. are drept scop promovarea, la nivel naţional, a unui cadru juridic elaborat, coerent, democratic şi care să fie integral respectat. Iar o primă condiţie pentru ca legea să fie lege, adică să fie corect aplicată şi respectată, să identifică în creşterea responsabilităţii cetăţeneşti, în primul rând a responsabilităţii personale a oamenilor politici. Ştiut fiind că respectul pentru lege se bazează nu doar pe coerciţie, ci şi pe puterea exemplului, iar un asemenea exemplu trebuie să vină de sus în jos.
Consecventă acestor principii, A.L.O.R. nu îşi propune să preia atribuţiile organelor menite să împartă dreptatea şi nici pe ale celor care au datoria să investigheze încălcările legii. „Ceea ce îşi propun membrii A.L.O.R. – citim în Statutul Alianţei – nu este nici pe departe transformarea lor în nişte justiţiari, ci doar să sesizeze organele competente în legătură cu fapte concrete de încălcare a legii. A.L.O.R. îşi propune, de asemenea, să sesizeze existenţa unor eventuale anomalii juridice, dar şi să sprijine, în special prin sensibilizarea opiniei publice şi a instituţiilor vizate, promovarea unor iniţiative legislative benefice. Aceasta este modalitatea prin care înţelege societatea civilă să sprijine activ procesul naţional de reînnoire a României, dar să-şi exercite, în acelaşi timp, dreptul democratic la control asupra instituţiilor existente într-un stat de drept”.
Din această perspectivă, senatorul Corneliu Turianu, preşedintele A.L.O.R., a avut iniţiativa organizării unei foarte interesante dezbateri cu tema „Rolul votului uninominal în consolidarea democraţiei”. Au participat reprezentanţi ai Forumului Civic Naţional, ai tuturor asociaţilor şi ligilor studenţeşti din capitală, profesori universitari şi cercetători ştiinţifici, analişti politici, reprezentanţi ai unor importante publicaţii. Participanţii s-au regăsit integral în concluzia că acum, în plin an electoral, există o presiune crescândă a alegătorilor pentru introducerea votului uninominal. Acest demers este sprijinit de toate asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale societăţii civile, de la centralele sindicale şi până la ligile studenţeşti. Pentru că ceea ce acuză insistent societatea civilă este tocmai lipsa responsabilităţii personale a oamenilor politici pentru acţiunile lor şi ea solicită renunţarea la păguboasa metodă atotprotectoarei „umbrelei” de partid.
În legătură cu aceste aspecte, s-a precizat că demersuri în sensul introducerii votului uninominal există de mai multă vreme din partea societăţii civile româneşti. Cei ce se opun sunt şefii de formaţiuni politice care, prin votul uninominal, ar pierde controlul dirijat asupra propriilor parlamentari, iar opţiunile electoratului le-ar da peste cap ierarhiile politice prestabilite. Aşa se face că, de fiecare dată când se discută această problemă, pe faţă ei îşi declară adeziunea, dar, în subteran, obstrucţionează introducerea votului uninominal. Şi, drept urmare, prin metoda „umbrelei” de partid, ajung în Parlament, de multe ori, rubedenii ale conducătorilor de formaţiuni politice, ca şi tot felul de oameni fără personalitate, incompetenţi, corupţi până în măduva oaselor. Dintre aceştia se recrutează celebrii „butonarzi”, parlamentari care, la comanda şefului de partid, apasă automat pe butonul votului electronic, al lor, dar şi al altor colegi ce lipsesc sistematic de la şedinţele parlamentare. Alte propuneri interesante au vizat eliminarea îngrădirilor artificiale la care sunt supuşi candidaţii independenţi. Cu atât mai mult cu cât Curtea Constituţională a decis recent că este corectă candidatura independenţilor. Importantă ni se pare şi opinia participanţilor potrivit căreia societatea civilă trebuie să fie mai bine sprijinită în aspiraţiile sale democratice.»

Mihai Iordănescu,
 Opinia naţională din 5 iunie 2000

sâmbătă, 4 august 2012

PREZENTARE A.L.O.R.


Alianţa pentru Lege şi Ordine din România (A.L.O.R.) este o asociaţie neguvernamentală de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă şi apolitică, fiind concepută ca forum de acţiune, reflecţie, cercetare, dezbateri, schimb de păreri şi difuzare a informaţiilor din domeniul său de activitate.
A.L.O.R. este înregistrată în registrul special la poziţia nr. 155, în baza sentinţei civile nr. 620 din data de 17 decembrie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.
Obiectivele Alianţei sunt:
a)      Promovarea valorilor democratice şi a statului de drept în România;
b)      Cultivarea respectului faţă de lege şi, implicit, a respectării ordinii de drept specifice unei democraţii reale;
c)      Conştientizarea opiniei publice româneşti în legătură cu obiectivele şi problematica înfăptuirii democraţiei în România;
d)     Colaborarea cu organismele de stat şi neguvernamentale de profil, în vederea realizării scopurilor Alianţei şi a asigurării unui cadrul legislativ stabil;
e)      Organizarea de acţiuni în vederea educării cetăţenilor în spiritul respectării legii, al combaterii violenţei de orice fel şi a decăderii morale;
f)       Realizarea unei baze reale de date privind domeniul juridic, identificarea şi utilizarea mijloacelor de informare a opiniei publice atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel superior;
g)      Combaterea indiferenţei societăţii în faţa violenţelor de orice fel, promovând spiritul de solidaritate civică;
h)      Sprijinirea iniţiativelor legislative care concordă cu obiectivele Alianţei;
i)        Promovarea cunoaşterii şi însuşirii prevederilor legale în vigoare şi, cu deosebire, a legii fundamentale: Constituţia României.
A.L.O.R. nu poate realiza ori urmări scopuri sau desfăşura acţiuni contrare valorilor fundamentale consacrate şi garantate de Constituţia României, principiilor statului de drept, pluralismului politic, democraţiei, recunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Şi cum, pentru a respecta o lege, trebuie, în primul rând, s-o cunoşti, unul dintre principalele obiective ale A.L.O.R. este derularea unei intense acţiuni de popularizare a legislaţiei în vigoare, pornind, bineînţeles, de la o cât mai bună însuşire a prevederilor legii fundamentale, şi anume Constituţia României.
Pentru realizarea acestor deziderate, A.L.O.R. se sprijină pe capacitatea membrilor săi şi a mass-media, dar şi pe colaborarea cu diverse alte organisme şi organizaţii care acţionează activ pentru existenţa unei democraţii reale în România. Iar prezenţa unui asemenea sistem legislativ va implica, automat, şi instaurarea unui sistem legislativ modern, stabil şi a unui climat social de linişte.